Torsdagen den 20 februari 2020

Bräcke Egnahemsförening

Välkommen till Bräcke Egnahemsförening!
Föreningens syfte är att ta tillvara medlemmarnas intresse i allmänna frågor samt verka för ökad trivsel.

Bräcke Egnahemsförening är ansluten till förbundet Egnahemsägarna.

Du hittar oss också på Facebook, sök på Bräcke Egnahemsförening. 

Förbundet Egnahemsägarnas verksamhetsområden:

  • Bevakar medlemmarnas intressen inom allt som händer inom boendet.
  • Teknisk och juridisk rådgivning gällande fastighetsärenden.
  • Gör boendet billigare genom förmåns- och rabatterbjudanden.
  • Ger ut en medlemstidning med attraktiva medlemserbjudanden samt råd och tips om allt som rör boende.
     

En ensam medlem är liten, men tillsammans i en större grupp utgör vi en betydande opinionsgrupp, som man verkligen lyssnar på.

 

 Augusti 1949. Ett hus på väg från Skarvik.