Lördagen den 14 december 2019

Avgifter

Medlemsavgiften för 2018 är 120:-/år och hushåll. Använd vårt pg-konto: 430 82-7.
Glöm inte att ange namn och gatuadress.

Vårt upptagningsområde sträcker sig från Enskiftesgatan i norr till Prebendegatan i söder.