Lördagen den 14 december 2019

Dokument


Grannsamverkan juni 2019

Information och statistik.

Grannsamverkan nov 2018

Information och statistik.

Ledningsarbete i området

Här finns information om arbetet med byte av avlopps- och dricksvattenledningar i vårt område runt Vårflodsgatan. Arbetet ska vara klart efter sommaren 2019.

Info om Hamnbanan

I tidningen Älvstrand #1/2014 finns den här intressanta artikeln om Hamnbanans nya sträckning.