Lördagen den 14 december 2019

Verksamhet

Föreningen har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen i allmänna angelägenheter samt verka för ökad trivsel och gemenskap.

Vi arrangerar en barnfest och vid behov medlemsmöten.

Som medlem kan du hyra en gräsmatteluftare, en byggställning med släp och ett 3x6 m partytält med bord och bänkar till attraktivt pris.

Vår förening är ansluten till Egnahemsägarnas riksförbund som har sitt säte i Örebro. Deras hemsida heter  www.egnahemsagarna.se

Som medlem i Bräcke Egnahemsförening har Du tillgång till alla de förmåner som Egnahemsägarna riksförbund har att erbjuda.

Här följer några exempel på förmåner som ingår i medlemsskapet:

  • Förmedlar teknisk och juridisk expertis.
  • Biträder medlemmar i byggtekniska frågor och tvister
  • Inköpsrabatter framförhandlade för Egnahemsmedlemmar.
  • Medlemstidning.
  • Opinionsbildare i frågor rörande boende i egenägd fastighet både lokalt och inom riket.