Lördagen den 1 oktober 2022

Avgifter

Medlemsavgiften för 2020 är 120:-/år och hushåll. Använd vårt pg-konto: 430 82-7 eller vårt swishkonto: 123 337 5391.
Glöm inte att ange namn och gatuadress.

Vårt upptagningsområde sträcker sig från Enskiftesgatan i norr till Prebendegatan i söder.