Söndagen den 13 juni 2021

Publicerad 2021-02-24

Årsmöte 210324

Välkommen till årsmöte för Bräcke Egnahemsförening onsdagen den 24 mars kl. 19.00.

I år sker årsmötet digitalt via Teams. Anslut på din dator eller mobilapp med denna länk:

DAGORDNING

-Mötets öppnande.
-Val av justeringsmän.
-Val av mötesordförande och sekreterare.
-Godkännande av dagordningen.
-Verksamhetsberättelse för 2020.
-Revisionsberättelse för 2020.
-Ansvarsfrihet för styrelsen.
-Ersättning till styrelsen 2021.
-Val av styrelse.
-Val av suppleanter till styrelsen.
-Val av revisorer.
-Val av revisorssuppleant.
-Övriga frågor.
Mötets avslutande.


Vi ser fram emot att träffa er virtuellt detta år och hoppas på en sommar då vi återigen kan ordna fysiska träffar!

Med vänlig hälsning

Styrelsen